Skip to main content

Nabídka cévní a interní ambulance pro lékaře

Komplexní diagnostika, léčba a případná dispenzarizace pacientů.
 • ischemická choroba tepen dolních i horních končetin ve všech stadiích (I-IV)
 • diabetická noha (kritická ischemie - klidové bolesti či defekt)
 • vazoneurosy, Raynaudovy syndromy, syndromy modrých prstů, TOS (thoracic outlet syndrom)
 • onemocnění abdominální aorty a jejích větví, onemocnění karotid
 • varixy dolních končetin a chronická žilní nedostatečnost, jejich přesné došetření a doporučení k chirurgickému řešení, včetně mapování refluxů (echomaping) - nutné před případnými zákroky na žilním systému DKK!
 • trombophlebitidy povrchních žil končetin a došetření jejich případné šíření do hlubokého žilního systému, posouzení nutnosti nasazení antikoagulační léčby
 • phlebotrombosy hlubokých žil dolních a horních končetin
 • dopplerovské posouzení rekanalizace trombos před vysazením antikoagulační léčby
 • posttrombotické syndromy
 • diferenciální diagnostika bolestí, otoků, nebo křečí končetin
 • diagnostika a léčba interních nemocí
 • detekce a sanace rizikových faktorů aterosklerosy
 • ekg vyšetření a jeho vyhodnocení

Přístrojové vybavení

 • Ultrazvukový přístroj s barevným a doppl. mapováním GE A6/P6

 • Multifunkční pletysmografický přístroj Viasonix

 • Jednoduchý pletysmografický přístroj ELCAT 1000

 • Ekg Mortara
 • Přístroj na měření transkutánní tenze tkáňového kyslíku Précise

Druhy vyšetření:

 • Barevné duplexní sonografické vyšetření
 • Kotníkové a případně palcové tlakové indexy
 • Periferní dopplerovské vyšetření cév
 • Vyšetření mikrocirkulace aker končetin měřené fotopletysmograficky
 • Prstové pneumofotopletysmografie pro vyšetření na TOS
 • Digitální žilní fotopletysmografie
 • Měření transkutánní tenze tkáňového kyslíku