Skip to main content

Spolupráce se specialisty jiných oborů

V případě nutnosti operační či intervenční léčby doporučení vhodného pracoviště, objednání pacienta k zákroku, předběžné poučení o zákroku a následné kontroly a dispenzarizace dle přání ošetřujícího lékaře.
  • diabetologie - cévní diagnostika syndromu diabetické nohy, preventivní stanovení makro a mikroangiopathií a jejich včasná léčba
  • neurologie - přesná diagnostika thoracic-outlet syndromů a posouzení perfuze přívodnými krčními tepnami, diferenciální diagnostika bolestí končetin
  • cévní chirurgie – diagnostika a indikace k chirurgickým revaskularizačním výkonům při ICH DKK, diagnostika zlepšitelné žilní nedostatečnosti, refluxních bodů před plánovanou operací křečových žil, vyšetření průchodnosti hlubokého žilního systému končetin
  • dermatologie - diferenciální diagnostika bércových ulcerací a otoků
  • ortopedie - stanovení cévního rizika před ortopedickými operacemi, diferenciální diagnostika bolestí končetin
  • gynekologie - vyšetření žilního systému u rizikových pacientek (s hormonální antikoncepcí či HRT) a u gravidních žen

Spolupráce s jinými pracovištěmi

PracovištěOdděleníWeb
Slezská nemocnice Opava
interní oddělení, cévní chirurgické ambulance, kožní ambulance
stránky pracoviště
Vítkovická nemocnice Ostrava
vaskulární centrum
stránky pracoviště
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
intervenční angiologie
stránky pracoviště
Nemocnice Třinec Podlesí
intervenční angiologie
stránky pracoviště
Městská nemocnice Fifejdy
cévní chirurgie
stránky pracoviště